Dalszövegek

Kisbokréta

 

Templomkerítésbe folyópatakocska

Annak közepíbe rozmaring bokréta

Öntözzétek lányok, hogy el ne hervadjon

Szeretőtök szíve meg ne szomorodjon.

 

Egy fehér legényke hezzám akar járni

S egy piros kendőért vélem akar hálni

Se ne jöjj, se ne járj, vélem bizony nem hálsz

Míg a templom földjén két térgyedre nem állsz.

 

Kerek a káposzta, borul a levele

Búsul a kis leány, hogy nincs szeretője

Ne búsulj, ne bánkódj, ne es siránkozzál

Megsegít, az Isten csak jól imádkozzál.

 

Menyecske, menyecske ne menj a cserjésbe

Mert megmar a kígyó szerelem képébe

Ne búsulj, ne bánkódj, ne es siránkozzál

Megsegít, az Isten csak jól imádkozzál.

 

Templomkerítésbe folyopatakicska

Ne menj oda rózsám, beléesel nyomba

Nem esek, nem esek aranyos vizébe

Inkább esek véled holtig szerelembe.

 

——

 

Ki az ő édesét

Igazán szereti

Árvíz olyan nincsen,

Hogy fel nem keresi.

 

Mer én édesemet

Igazán szeretem

Árvíz olyan nem vót,

Hogy fel ne keressem.

 

Kerülj szűvem kerülj

Kertek alján kerülj

Ott es csak úgy kerülj

Búval el ne merülj.

 

——

 

Kerek udvar, kicsi ház

Kicsi rózsám mit csinálsz?

Csinosítom magamot

Várom a galambomot.

 

Nekem nincsen szeretőm

Csak egy rongyos keszkenőm

Szebbik felét fordítom

S a rózsámot gondolom.

 

Jaj, Istenem este van,

Az én rózsám messze van,

Keszkenőm es nála van

Vígörömem benne van.

 

——

 

II: Nékem es vót egy szeretőm de az olyan vót

Reggel felült a kúttora, este es ott vót. :II

II: Acca rózsám a kezed, sirüljünk egyet

Aztán menjünk a kertbe, ott szedjünk meggyet. :II

 

Nagybokréta

 

Serkenj lelkem mély álmodból,

Vigyázz magadra,

Mert ma Urad jő e világra,

Szép váltságodra.

Drága kincset hoz magával,

Orvoslásodra!

 

Dicső Szent Jánosnak ünnepét szenteljük

Ma is szent életét vígan ünnepeljük

Ki az Jézus Krisztust leginkább szerette,

Azt mü es tiszteljük!

 

Szent Jánost a Krisztus annyira szerette,

Hogy a végvacsorán melléje ültette,

És fejét mellére, áldott szent testére,

Tenni megengedte.

 

Beköszöntő serkenelőshőz:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindnyájan dicsérjük egeknek szent Urát,

hogy megadta élnünk szent karácsony napját.

Leányikot megénekelni jöttünk. Béfogadnak e münköt?

 

Száraz kóró nem nedves,

A vén leány nem rendes,

||: Olyan ráncos a bore,

Félre húzódom tole. :||

 

Azt hallottam feloled,

hogy szajha lett beloled,

||: Jó leszel szeretonek,

Más kérek feleségnek. :||

 

Apró szárú laboda

Nem termettem dologra,

||: Lábam termett a táncra,

Szájam a bor ivásra. :||

 

Tarka-barka rokolyámnak elszakadt a ránca,

Rengessd Uram a gyermeket, hadd menjek a táncba,

Mer most vannak az Asszonyok legjobb mulatságba,

Mer most vannak az Asszonyok legjobb mulatságba!

 

A szatmári új koreográfiánk zenéjének dalszövege:

De jó bort iszok, diófával tüzelek,

Kökény szemű barna kislányt szeretek,

Olyan annak a két szeme járása,

Mint az égen a csillag ragyogása,

Olyan annak a két szeme járása,

Mint az égen a csillag ragyogása,

De jó bor mellett a babámnak ölében,

Álom nem jön világoskék szememre,

Barna babám csak te jársz az eszembe,

Kivel együtt sétálgattam az este,

Barna babám csak te jársz az eszembe,

Kivel együtt sétálgattam az este,

Juhász legény, szegény juhászlegény,

Tele pénzzel ez a kövér erszény.

Megveszem a szegénységet tőled

Ráadásul add a szeretődet.

Megveszem a szegénységet tőled

Ráadásul add a szeretődet.

Ha ez a pénz volna csak foglaló,

Ezerannyi volna borravaló,

A világot adnád ráadásnak,

Szeretődet mégsem adnád másnak.

A világot adnád ráadásnak,

Szeretődet mégsem adnád másnak.

Esik az eső nincsen sár

Csak a babám udvarán

Elhordanám, de nincs annyi erőm

Mással csalogat a szeretőm

De elhordanám, de nincs annyi erőm

Mással csalogat a szeretőm

Fel van a lovam nyergelve

Én ülök a nyeregbe’

Én ülök a szeretőm ölibe’

Te meg babám elmehetsz a fenébe

De én ülök a szeretőm ölibe’

Te meg babám elmehetsz a fenébe

 

Hét félés:

Ez az Ádámé, ez az Éváé

Járjátok járjátok

Ne nézzétek Ádámot

Ha Ádámot nézitek

A táncot elvétitek.

 

Erdő mellett nem jó lakni élelem nélkül

Szeretőt nem jó tartani szerelem nélkül

Volt nekem egy szépszeretőm, de az olyan volt

Reggel felült a kuttorra s este is ott volt

 

El küldték Gyurkát faszulykát szedni,

De Gyurka nem ment, elment játszodni

Gyere haza Gyurka, megfőtt a faszulyka

Gyere haza Gyurka, megfőtt a faszulyka.

 

Asztalos az én apám, a fia vagyok én

Ő csinálja a bölcsőt, a bele valót én,

Gólya, gólya hosszú lábú gólya madár.

 

Sárközi tánc:

Nem messze van Lőrincz napja,

Sej közel van az öröm napja.

Meg is jön az nem sokára,

Sej megyünk a hálótanyára.

 

Porzik a földi borozda,

Sej mikor végigmegyek rajta.

Kinyílik a hálótanya,

Sej mikor kocogatok rajta.

 

Nyisd ki babám az ajtódat,

Sej ereszd be az angyalodat.

Add ide a pici szádat,

Sej hadd csókolok rajta százat.

 

Gurgatik már a kádakat,

Sej hajtik haza a lányokat.

Már a szőlőt is megszedik,

Sej a lányokat hazaküldik.

 

A bátai bíró lánya,

Egy pendelyben ment az ágyba.

Jaj, de megkönyörögtetett,

Még az ágyára eresztett.

Erre gyere, ne menj arra,

Jobb út van erre, mint arra.

Erre van a kerék útja,

Kisangyalom gyalogútja.

Pünkösd napján születtem,

Kék nefelejcs a nevem.

Az én nevem kék nefelejcs,

Engöm babám el ne felejts

Tizenöt éves vagyok,

Férhö mén, ha akarok.

Nem is bánom, nem tagadom,

Mer elvesz az én galambom.

 

Édes kicsi kincsecském,

Drága feleségecském,

Mosd ki az én ingecském,

Had járjak én szépecskén.

 

Kerek udvar, kicsi ház,

Kicsi rózsám mit csinálsz?

Csinosítom magamot,

Várom a galambomot.

 

Pipa, pipa, pipacskám,

Az uramnak feje fáj.

Hadd el biza had fájjon,

Nem mondtam, hogy pipáljon.

 

Addig élem világomat,

Míg szél fújja pántlikámat.

A pántlika könnyű gúnya,

Mer azt a szél könnyen fújja.

De a ruha nehéz gúnya,

Mer azt a bú földig nyomja.

 

Én ültettem egy rózsafát,

Más szedi le a virágát.

Én szerettem egy szép barnát,

Más éli vele világát.

 

Nézd csak pajtás mit mutatok,

De szép leányt táncoltatok.

Lóg a csicse, jár a fara,

Elhullott a göndör haja.

 

Én ültettem egy rózsafát,

S más szedi le a bimbóját.

Én szerettem egy szép barnát,

Más éli le a világát.

 

Száraz bokor a hegytetőn,

Elhagyott az én szeretom.

Ha elhagyott ő bánja meg,

Ki a fene sajnálja meg.

 

Szatmári Táncok

Mit fütyül a vadliba a rigónak

Érted halok meg, galambom maholnap.

Szólj annak a szépen szóló madárnak

Gyönge testem kár vón’ még a halálnak.

Fekete fellegbol esik az eso,

Egy se igaz a mostani szereto.

Olyan igaz voltam hozzád, mint a Nap,

Ki az égen ragyogva süt egész nap.

Sárgadinnye felfutott a görögre,

Haragszik rám a szeretom örökre,

Ha haragszik, haragudjon odáig,

Míg a tenger piros borrá nem válik.

Zörög az akácfalevél

Mer’ hidegen fújja a szél

Ugyan babám hová lettél

Már két este el nem jöttél

Jöttem vón’, nem lehetett

Az eso nagyon esett

Az anyám nem eresztett

 

Elmentem én éjszakára

egy kisleány ablakára

Mind azt hányja a szememre

Hogy hol jártam a más este

Ne kérdezd csak eressz be

Ide jöttem helyedbe

Gyere ülj az ölembe.