Repertoár

Kosnás Árpád koreográfiái:

1. Mezőségi legényes és szapora csárdás

2. Katonabúcsú Széken

3. Szatmári táncok

4. Magyarbődi táncok

5. Tánc Dél-Alföldről

6. Házszentelő a bukovinai székelyeknél

7. Serkenelő – bukovinai szokás feldolgozás

8. János napi köszöntő Istensegítsen

9. Andrásfalvi lakodalmas

10. “Nezd csak pajtás, mit mutatok…” – andrásfalvi táncok

11. “Sirüljünk egyet!” – táncok Bukovinából

12. Somogyi táncok

Kaponya László koreográfiái:

1. Moldvai Táncok

2. Székelyföldi Táncok

3. Katonakísérő Mezőségen

Herczeg Gábor koreográfiái:

1. “Iszom a bort, s ölelem a babámot….” – bukovinai összeállítás (kiválóan minősült koreográfia)

2. “A fösvén legén házasodik!” – bukovinai összeállítás

3. Legényavatás – bukovinai szokás feldolgozás (kiválóan minősült koreográfia)

4. “Ha bemegyek a Cibényi korcsmába….” – bukovinai összeállítás

5. Szép város Kolozsvár! – kalotaszegi táncok

6. A cibényi legények! – bukovinai verbunk összeállítás

7. Regutázás – bukovinai szokás feldolgozás (kiválóan minősült koreográfia)

8. “Én az éjjel álmomban….” – Kalocsa-vidéki táncok

9. Mezőségen keresztül! – mezőségi táncokból összeállítás

10. Isten veled falum! – bukovinai összeállítás

11. “Azt mű es tiszteljük!” – avagy Jánoska köszöntése – bukovinai összeállítás

12. Különös megkomásodás! – bukovinai családtörténet feldolgozás (kiválóan minősült koreográfia)